k.ú.: 650731 - Přeskaky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563081 - Chbany NUTS5 CZ0422563081
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 11 45937
orná půda 178 4988227
chmelnice mez, stráň 1 166
chmelnice 5 26093
zahrada 9 5839
ovoc. sad 1 4762
travní p. mez, stráň 13 27665
travní p. 20 18947
lesní poz les(ne hospodář) 3 6101
lesní poz 6 43145
vodní pl. tok přirozený 2 673
vodní pl. zamokřená pl. 2 4489
zast. pl. společný dvůr 3 5259
zast. pl. zbořeniště 1 140
zast. pl. 23 23504
ostat.pl. dráha 2 15077
ostat.pl. jiná plocha 21 26869
ostat.pl. manipulační pl. 9 43919
ostat.pl. neplodná půda 14 21138
ostat.pl. ostat.komunikace 27 24902
ostat.pl. silnice 7 45350
ostat.pl. zeleň 1 32
Celkem KN 359 5378234
Par. DKM 359 5378234
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 23
LV 53
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.02.2009
FÚO 1:5000 06.02.1979 15.02.2009
S-SK GS 1:2880 1894 05.02.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 18.05.2022 11:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.