k.ú.: 650757 - Soběsuky nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563081 - Chbany NUTS5 CZ0422563081
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 18 46988
orná půda 54 1402234
chmelnice 10 62511
zahrada 9 10183
travní p. mez, stráň 11 104687
travní p. 3 11983
lesní poz les(ne hospodář) 3 40695
vodní pl. tok přirozený 1 10665
zast. pl. zbořeniště 2 193
zast. pl. 21 16669
ostat.pl. jiná plocha 33 134672
ostat.pl. manipulační pl. 5 26213
ostat.pl. neplodná půda 55 336501
ostat.pl. ostat.komunikace 25 28609
ostat.pl. silnice 3 24658
ostat.pl. zeleň 1 4267
Celkem KN 254 2261728
Par. DKM 254 2261728
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 21
LV 35
spoluvlastník 54

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.02.2009
FÚO 1:5000 06.02.1979 15.02.2009
S-SK GS 1:2880 1885 05.02.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 17:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.