k.ú.: 650765 - Vadkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563081 - Chbany NUTS5 CZ0422563081
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 302 1216250
zahrada 22 9630
travní p. 4 17552
lesní poz 2 11073
vodní pl. nádrž umělá 1 1335290
vodní pl. zamokřená pl. 2 6538
zast. pl. společný dvůr 6 1049
zast. pl. zbořeniště 15 4874
zast. pl. 156 15890
ostat.pl. jiná plocha 67 28764
ostat.pl. manipulační pl. 25 6252
ostat.pl. neplodná půda 37 33322
ostat.pl. ostat.komunikace 34 17759
ostat.pl. silnice 5 25526
ostat.pl. zeleň 4 608
Celkem KN 682 2730377
Par. DKM 682 2730377
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 115
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 153
LV 293
spoluvlastník 585

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.02.2009
FÚO 1:5000 06.02.1979 15.02.2009
S-SK GS 1:2880 1843 05.02.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 17:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.