k.ú.: 650790 - Chcebuz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565709 - Štětí NUTS5 CZ0423565709
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42052 - Štětí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 401 4301356
zahrada 177 148292
ovoc. sad 5 20126
travní p. 244 588605
lesní poz les(ne hospodář) 1 1363
lesní poz 85 1099525
vodní pl. tok přirozený 1 388
vodní pl. zamokřená pl. 2 13875
zast. pl. zbořeniště 3 3409
zast. pl. 183 113137
ostat.pl. jiná plocha 45 17860
ostat.pl. manipulační pl. 6 33964
ostat.pl. neplodná půda 135 102777
ostat.pl. ostat.komunikace 96 83338
ostat.pl. pohřeb. 2 6963
ostat.pl. silnice 7 53779
ostat.pl. zeleň 10 3738
Celkem KN 1403 6592495
Par. KMD 1403 6592495
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 97
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 176
byt.z. byt 10
obč.z. byt 6
Celkem JED 16
LV 249
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.07.2010
S-SK GS 1:2880 1843 12.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 10:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.