k.ú.: 650846 - Podhoří u Chebu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554481 - Cheb NUTS5 CZ0411554481
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 371383
zahrada 188 67545
travní p. 10 22066
lesní poz 29 2202417
vodní pl. zamokřená pl. 1 1587
zast. pl. společný dvůr 1 16
zast. pl. 292 13711
ostat.pl. dráha 7 89664
ostat.pl. jiná plocha 100 18003
ostat.pl. manipulační pl. 5 2217
ostat.pl. neplodná půda 7 3332
ostat.pl. ostat.komunikace 21 27161
ostat.pl. silnice 8 77343
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 68 68754
ostat.pl. zeleň 40 16638
Celkem KN 790 2981837
Par. KMD 790 2981837
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 258
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 291
LV 310
spoluvlastník 400

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.02.2012
S-SK GS 1:2880 1841 09.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 06:44

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.