k.ú.: 650871 - Střížov u Chebu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554481 - Cheb NUTS5 CZ0411554481
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 1214340
zahrada 28 15588
travní p. 73 373761
vodní pl. nádrž přírodní 2 31056
vodní pl. nádrž umělá 2 13624
vodní pl. rybník 1 8155
vodní pl. tok přirozený 3 2568
vodní pl. tok umělý 3 4498
zast. pl. 85 28366
ostat.pl. jiná plocha 58 123705
ostat.pl. manipulační pl. 9 35661
ostat.pl. ostat.komunikace 53 59091
ostat.pl. silnice 12 22871
ostat.pl. zeleň 26 4581
Celkem KN 407 1937865
Par. DKM 407 1937865
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 17
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 15
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 83
byt.z. byt 42
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 5
obč.z. byt 8
Celkem JED 56
LV 154
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2010
THM-V 1:2000 01.04.1961 27.12.2010
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 10:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.