k.ú.: 651079 - Dřenice u Chebu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554481 - Cheb NUTS5 CZ0411554481
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 238 4873446
zahrada 7 2663
travní p. 57 314049
lesní poz les(ne hospodář) 7 110376
lesní poz 11 191261
vodní pl. nádrž umělá 34 7223230
vodní pl. tok umělý 2 11441
zast. pl. společný dvůr 13 1146
zast. pl. zbořeniště 1 60
zast. pl. 524 99965
ostat.pl. dobývací prost. 9 306876
ostat.pl. dráha 2 6111
ostat.pl. jiná plocha 214 958542
ostat.pl. manipulační pl. 14 49820
ostat.pl. neplodná půda 53 125821
ostat.pl. ostat.komunikace 78 102533
ostat.pl. pohřeb. 1 1965
ostat.pl. silnice 11 42784
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 318 197823
ostat.pl. zeleň 12 6690
Celkem KN 1606 14626602
Par. DKM 1606 14626602
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 43
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 397
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 513
LV 545
spoluvlastník 699

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.04.2011
THM-V 1:2000 01.01.1981 28.04.2011
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 15:11

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.