k.ú.: 651117 - Chelčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551139 - Chelčice NUTS5 CZ0316551139
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 264951
zahrada 200 181916
ovoc. sad 62 2044873
travní p. školka 2 16336
travní p. 109 272223
lesní poz 33 1331045
vodní pl. nádrž umělá 13 17373
vodní pl. rybník 12 107455
vodní pl. tok přirozený 1 800
vodní pl. tok umělý 18 11778
vodní pl. zamokřená pl. 11 22179
zast. pl. 227 85770
ostat.pl. jiná plocha 126 96953
ostat.pl. manipulační pl. 39 99345
ostat.pl. neplodná půda 44 41572
ostat.pl. ostat.komunikace 119 178327
ostat.pl. pohřeb. 2 6537
ostat.pl. silnice 1 3742
ostat.pl. skládka 1 924
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 33223
ostat.pl. zeleň 5 7652
Celkem KN 1085 4824974
PK 428 2049721
Celkem ZE 428 2049721
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 42
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 208
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 14
Celkem JED 32
LV 243
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.07.2021 1:1000 13.07.2021 *) Část z dokončené KoPÚ Hvožďany u Vodňan
DKM-KPÚ 19.05.2021 1:1000 19.05.2021 *) Část z dokončené KoPÚ Truskovice
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 17.05.2022 07:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.