k.ú.: 651125 - Truskovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536512 - Truskovice NUTS5 CZ0316536512
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 1228239
zahrada 129 90049
ovoc. sad 102 1398349
travní p. mez, stráň 4 1711
travní p. 155 1029514
lesní poz 94 1760268
vodní pl. nádrž umělá 1 2168
vodní pl. rybník 20 46968
vodní pl. tok přirozený 21 20676
vodní pl. tok umělý 3 649
vodní pl. zamokřená pl. 8 18552
zast. pl. společný dvůr 2 224
zast. pl. zbořeniště 4 1809
zast. pl. 124 56903
ostat.pl. jiná plocha 33 30427
ostat.pl. manipulační pl. 8 26592
ostat.pl. mez, stráň 7 5770
ostat.pl. neplodná půda 131 258843
ostat.pl. ostat.komunikace 109 181592
ostat.pl. silnice 10 60781
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1706
Celkem KN 1053 6221790
Par. DKM 608 4382182
Par. KMD 445 1839608
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 15
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 119
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 8
LV 180
spoluvlastník 260

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.05.2021 1:1000 19.05.2021 *) Přesah do k.ú. Čichtice a Chelčice
KMD 1:1000 15.12.2017
S-SK GS 1:2880 1837 19.05.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 18.05.2022 19:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.