k.ú.: 651150 - Chlebovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598003 - Frýdek-Místek NUTS5 CZ0802598003
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 336 2884933
zahrada 433 434821
ovoc. sad 2 4692
travní p. 131 652546
lesní poz les(ne hospodář) 1 234
lesní poz ostat.komunikace 1 195
lesní poz 211 2766012
vodní pl. rybník 1 410
vodní pl. tok přirozený 106 46495
vodní pl. tok umělý 12 12517
vodní pl. zamokřená pl. 4 6109
zast. pl. zbořeniště 10 2826
zast. pl. 422 150961
ostat.pl. jiná plocha 174 90648
ostat.pl. manipulační pl. 32 77335
ostat.pl. neplodná půda 22 16476
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 100
ostat.pl. ostat.komunikace 229 197227
ostat.pl. pohřeb. 1 3191
ostat.pl. silnice 54 278572
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11313
ostat.pl. zeleň 97 112506
Celkem KN 2284 7750119
Par. DKM 2284 7750119
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 159
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 120
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 416
LV 494
spoluvlastník 671

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.03.2017
DKM-KPÚ 1:1000 18.04.2016
THM-G 1:2000 01.08.1974 07.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.08.1974 reprodukce otisku mapy z r. 1893


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 18.05.2022 17:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.