k.ú.: 651206 - Chleny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576310 - Chleny NUTS5 CZ0524576310
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 220 2252912
zahrada 126 154603
ovoc. sad 5 57407
travní p. mez, stráň 46 44569
travní p. 120 380214
lesní poz 57 1024765
vodní pl. nádrž přírodní 2 239
vodní pl. nádrž umělá 1 8495
zast. pl. společný dvůr 1 36
zast. pl. 117 47010
ostat.pl. jiná plocha 17 5255
ostat.pl. manipulační pl. 2 4538
ostat.pl. mez, stráň 1 7528
ostat.pl. neplodná půda 14 17048
ostat.pl. ostat.komunikace 68 72299
ostat.pl. pohřeb. 1 1397
ostat.pl. silnice 2 10805
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4351
Celkem KN 801 4093471
Par. KMD 801 4093471
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 23
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 117
byt.z. byt 7
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 9
LV 183
spoluvlastník 290

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2014
S-SK GS 1:2880 1840 30.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 27.05.2022 20:09

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.