k.ú.: 651222 - Krchleby u Kostelce nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 548685 - Krchleby NUTS5 CZ0524548685
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 161 944146
zahrada 63 54013
travní p. 174 404236
lesní poz 17 173689
vodní pl. nádrž přírodní 1 937
vodní pl. tok přirozený 39 12061
vodní pl. tok umělý 35 12261
zast. pl. zbořeniště 4 740
zast. pl. 54 27269
ostat.pl. jiná plocha 10 2015
ostat.pl. manipulační pl. 27 13891
ostat.pl. neplodná půda 3 888
ostat.pl. ostat.komunikace 79 29446
ostat.pl. silnice 2 16818
Celkem KN 669 1692410
Par. KMD 669 1692410
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 43
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 53
LV 101
spoluvlastník 243

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2009
S-SK GS 1:2880 1840 17.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 09:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.