k.ú.: 651249 - Svídnice u Kostelce nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 548693 - Svídnice NUTS5 CZ0524548693
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 387 2631946
zahrada 182 135981
travní p. 330 577910
lesní poz 151 959739
vodní pl. nádrž přírodní 1 2100
vodní pl. tok přirozený 95 23323
vodní pl. tok umělý 6 753
vodní pl. zamokřená pl. 21 2248
zast. pl. společný dvůr 4 363
zast. pl. zbořeniště 2 658
zast. pl. 141 77312
ostat.pl. jiná plocha 25 10211
ostat.pl. manipulační pl. 41 43956
ostat.pl. neplodná půda 37 19410
ostat.pl. ostat.komunikace 144 79507
ostat.pl. silnice 13 49598
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 751
ostat.pl. zeleň 9 4194
Celkem KN 1590 4619960
Par. KMD 1590 4619960
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 136
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 189
spoluvlastník 314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 24.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 21:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.