k.ú.: 651338 - Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590703 - Chlístov NUTS5 CZ0634590703
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 2362168
zahrada 139 125844
ovoc. sad 7 21119
travní p. 93 571001
lesní poz 36 200163
vodní pl. rybník 8 37478
vodní pl. tok umělý 15 16418
zast. pl. zbořeniště 1 1304
zast. pl. 146 58355
ostat.pl. jiná plocha 88 95939
ostat.pl. manipulační pl. 34 21668
ostat.pl. neplodná půda 46 71513
ostat.pl. ostat.komunikace 84 137024
ostat.pl. silnice 7 34145
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11992
ostat.pl. zeleň 4 3921
Celkem KN 945 3770052
Par. DKM 945 3770052
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 35
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 144
LV 204
spoluvlastník 276

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.07.2008
DKM-KPÚ 02.01.2003 1:1000 02.01.2003 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.07.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 10:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.