k.ú.: 651532 - Chlum u Dubé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561614 - Chlum NUTS5 CZ0511561614
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 3777729
zahrada 135 103285
ovoc. sad 2 221729
travní p. 122 1828764
lesní poz 98 2430074
vodní pl. nádrž umělá 6 1224
vodní pl. tok umělý 8 17861
zast. pl. zbořeniště 20 7448
zast. pl. 137 62450
ostat.pl. dobývací prost. 2 60400
ostat.pl. jiná plocha 75 76755
ostat.pl. manipulační pl. 52 150971
ostat.pl. neplodná půda 85 142598
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 892
ostat.pl. ostat.komunikace 125 233408
ostat.pl. pohřeb. 1 1622
ostat.pl. silnice 6 84331
ostat.pl. zeleň 20 74619
Celkem KN 965 9276160
Par. DKM 323 6642196
Par. KMD 642 2633964
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 136
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 174
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2014
DKM-KPÚ 1:1000 05.12.2012
S-SK GS 1:2880 1843 12.12.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 04:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.