k.ú.: 651541 - Chlum u Hradce Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571091 - Všestary NUTS5 CZ0521571091
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 247 1676575
zahrada 143 97315
ovoc. sad 1 3832
travní p. 39 55500
lesní poz 2 2107
vodní pl. nádrž umělá 1 1611
vodní pl. tok přirozený 13 3807
zast. pl. společný dvůr 1 455
zast. pl. zbořeniště 3 1481
zast. pl. 127 63791
ostat.pl. jiná plocha 13 12942
ostat.pl. manipulační pl. 31 17024
ostat.pl. neplodná půda 9 1569
ostat.pl. ostat.komunikace 69 44103
ostat.pl. pohřeb. 3 2073
ostat.pl. silnice 47 28790
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 220
ostat.pl. zeleň 19 9556
Celkem KN 769 2022751
Par. KMD 769 2022751
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 21
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 116
LV 168
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.04.2010
S-SK GS 1:2880 1840 12.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 10:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.