k.ú.: 651559 - Chlum u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571393 - Hlinsko NUTS5 CZ0531571393
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 451 2183419
zahrada 196 62740
ovoc. sad 1 3875
travní p. 527 1492301
lesní poz 198 1084155
vodní pl. nádrž umělá 4 4568
vodní pl. rybník 1 25274
vodní pl. tok přirozený 38 12376
vodní pl. tok umělý 35 12371
zast. pl. společný dvůr 5 117
zast. pl. zbořeniště 11 2598
zast. pl. 209 53847
ostat.pl. jiná plocha 105 67535
ostat.pl. manipulační pl. 48 26888
ostat.pl. neplodná půda 124 339450
ostat.pl. ostat.komunikace 132 228963
ostat.pl. pohřeb. 1 1241
ostat.pl. silnice 10 48490
Celkem KN 2096 5650208
Par. KMD 2096 5650208
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 107
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 198
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 268
spoluvlastník 379

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 01.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 18.05.2022 07:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.