k.ú.: 651575 - Babolky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581917 - Letovice NUTS5 CZ0641581917
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 857371
zahrada 68 44920
ovoc. sad 1 3833
travní p. mez, stráň 1 4224
travní p. 50 150201
lesní poz ostat.komunikace 1 280
lesní poz 158 528170
vodní pl. tok přirozený 3 3964
zast. pl. zbořeniště 4 444
zast. pl. 46 12761
ostat.pl. jiná plocha 10 6859
ostat.pl. manipulační pl. 3 1648
ostat.pl. neplodná půda 17 25557
ostat.pl. ostat.komunikace 51 95869
ostat.pl. zeleň 11 16167
Celkem KN 516 1752268
Par. DKM 364 1665423
Par. KMD 152 86845
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 44
LV 76
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.01.2020 1:1000 03.01.2020 *)
KMD 1:1000 22.02.2011
S-SK ŠS 1:2880 1826 22.02.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 24.05.2022 17:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.