k.ú.: 651583 - Chlum u Letovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581917 - Letovice NUTS5 CZ0641581917
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 237 888648
zahrada 71 44180
ovoc. sad 2 8200
travní p. 159 556337
lesní poz 82 289270
vodní pl. nádrž umělá 4 1824
vodní pl. tok přirozený 1 712
zast. pl. zbořeniště 5 865
zast. pl. 44 17040
ostat.pl. jiná plocha 35 25008
ostat.pl. manipulační pl. 7 15490
ostat.pl. neplodná půda 80 89936
ostat.pl. ostat.komunikace 65 48186
ostat.pl. silnice 2 17305
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2176
Celkem KN 795 2005177
Par. DKM 4 12942
Par. KMD 791 1992235
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 44
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 77
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.02.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 08.02.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 24.05.2022 17:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.