k.ú.: 651591 - Chlum nad Jihlavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590711 - Chlum NUTS5 CZ0634590711
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 127
orná půda 743 3164892
zahrada 155 96428
travní p. mez, stráň 2 3384
travní p. 627 1362987
lesní poz les s budovou 11 451
lesní poz 363 1789370
vodní pl. nádrž umělá 2 5424
vodní pl. rybník 1 3716
vodní pl. tok přirozený 29 40506
vodní pl. tok umělý 4 6578
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 34
zast. pl. společný dvůr 1 240
zast. pl. zbořeniště 6 1108
zast. pl. 114 52932
ostat.pl. jiná plocha 143 113220
ostat.pl. manipulační pl. 10 15219
ostat.pl. mez, stráň 5 11675
ostat.pl. neplodná půda 181 98023
ostat.pl. ostat.komunikace 298 115689
ostat.pl. pohřeb. 1 2493
ostat.pl. silnice 5 38594
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10687
Celkem KN 2707 6933777
Par. DKM 307 1693278
Par. KMD 2400 5240499
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 25
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 121
LV 184
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.02.2022 části neřešené dle §2 zákona o pozemkových úpravách
KMD 1:1000 29.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 10:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.