k.ú.: 651621 - Chlum Svaté Maří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560375 - Chlum Svaté Maří NUTS5 CZ0413560375
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 835230
zahrada 271 192713
ovoc. sad 2 7670
travní p. 98 551250
lesní poz les(ne hospodář) 32 1959609
lesní poz 21 658070
vodní pl. nádrž umělá 5 10813
vodní pl. tok přirozený 1 1560
zast. pl. zbořeniště 4 670
zast. pl. 208 41976
ostat.pl. dráha 2 62633
ostat.pl. jiná plocha 73 23476
ostat.pl. manipulační pl. 4 1789
ostat.pl. neplodná půda 57 143055
ostat.pl. ostat.komunikace 106 106251
ostat.pl. pohřeb. 1 10131
ostat.pl. silnice 16 70135
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15127
ostat.pl. zeleň 7 12385
Celkem KN 948 4704543
Par. DKM 948 4704543
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 134
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
Celkem BUD 201
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 215
spoluvlastník 257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.03.2010
DKM-KPÚ 17.07.2003 1:1000 02.12.2003 *)
FÚO 1:2000 01.01.1971 22.03.2010
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1971


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.05.2022 20:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.