k.ú.: 651737 - Chlumčany u Přeštic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557781 - Chlumčany NUTS5 CZ0324557781
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3210 - Přeštice
Pověřený obecní úřad 32101 - Přeštice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 698 4417242
zahrada 529 331753
ovoc. sad 16 21653
travní p. 122 214208
lesní poz 48 2135388
vodní pl. nádrž umělá 18 77448
vodní pl. tok přirozený 17 28167
vodní pl. tok umělý 7 6445
zast. pl. společný dvůr 3 319
zast. pl. zbořeniště 1 34
zast. pl. 1033 410220
ostat.pl. dráha 15 107077
ostat.pl. jiná plocha 233 358090
ostat.pl. manipulační pl. 113 363226
ostat.pl. neplodná půda 21 22967
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 12877
ostat.pl. ostat.komunikace 295 316023
ostat.pl. pohřeb. 3 5656
ostat.pl. silnice 79 127338
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 37909
ostat.pl. zeleň 19 47821
Celkem KN 3280 9041861
Par. DKM 3280 9041861
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 38
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 485
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 207
bez čp/če jiná st. 117
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 46
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 4
Celkem BUD 1005
byt.z. byt 200
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 7
Celkem JED 208
LV 1113
spoluvlastník 1753

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 04.04.2013
DKM 1:1000 21.04.2005 mapa vyhlášena na části území
THM-V 1:2000 31.10.1978 20.11.2017
S-SK GS 1:2880 1837 31.10.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 17.05.2022 00:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.