k.ú.: 651745 - Blšany u Loun - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 542547 - Blšany u Loun NUTS5 CZ0424542547
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 435 3135154
vinice 7 20189
zahrada 164 101354
ovoc. sad 6 46426
travní p. 57 147667
lesní poz 2 13841
vodní pl. nádrž umělá 3 4093
vodní pl. tok přirozený 79 47314
zast. pl. společný dvůr 7 301
zast. pl. zbořeniště 8 605
zast. pl. 238 89085
ostat.pl. dráha 5 40551
ostat.pl. jiná plocha 235 338763
ostat.pl. manipulační pl. 30 87887
ostat.pl. neplodná půda 73 22500
ostat.pl. ostat.komunikace 93 130158
ostat.pl. silnice 4 18337
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 40278
ostat.pl. zeleň 17 6786
Celkem KN 1485 4291289
Par. DKM 5 67141
Par. KMD 1480 4224148
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 150
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 237
LV 279
spoluvlastník 365

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.10.2010
S-SK GS 1841 20.10.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 22.05.2022 23:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.