k.ú.: 651753 - Chlumčany u Loun - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566233 - Chlumčany NUTS5 CZ0424566233
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 339 1692617
vinice 35 75553
zahrada 184 76078
ovoc. sad 9 34754
travní p. 38 65488
lesní poz 12 23982
vodní pl. nádrž umělá 3 3141
vodní pl. rybník 1 5863
vodní pl. tok přirozený 28 27494
vodní pl. tok umělý 2 744
vodní pl. zamokřená pl. 1 5831
zast. pl. společný dvůr 2 1050
zast. pl. 269 114106
ostat.pl. dráha 10 45721
ostat.pl. jiná plocha 122 261681
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 53
ostat.pl. manipulační pl. 35 28470
ostat.pl. neplodná půda 94 73361
ostat.pl. ostat.komunikace 163 103348
ostat.pl. pohřeb. 4 5577
ostat.pl. silnice 29 181487
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 148143
ostat.pl. zeleň 35 50980
Celkem KN 1435 3025522
Par. DKM 7 27857
Par. KMD 1428 2997665
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 175
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 266
LV 308
spoluvlastník 441

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.06.2010
S-SK GS 1841 10.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 18.05.2022 12:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.