k.ú.: 651788 - Chlumec u Dačic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546127 - Dačice NUTS5 CZ0313546127
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 3343028
zahrada 79 42641
travní p. 71 646970
lesní poz 282 871584
vodní pl. nádrž přírodní 1 645
vodní pl. nádrž umělá 2 547
vodní pl. rybník 8 50098
vodní pl. tok umělý 15 23578
vodní pl. zamokřená pl. 6 7356
zast. pl. společný dvůr 1 35
zast. pl. zbořeniště 1 392
zast. pl. 96 51444
ostat.pl. jiná plocha 65 41648
ostat.pl. manipulační pl. 55 37312
ostat.pl. neplodná půda 41 64638
ostat.pl. ostat.komunikace 56 125641
ostat.pl. pohřeb. 1 1175
ostat.pl. silnice 5 57308
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 638
ostat.pl. zeleň 5 11969
Celkem KN 880 5378647
Par. DKM 336 4295415
Par. KMD 544 1083232
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz př. 5
Celkem BUD 92
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 112
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.06.2017
KMD 1:1000 13.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 15.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 17.05.2022 00:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.