k.ú.: 651834 - Chlumětín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595721 - Chlumětín NUTS5 CZ0635595721
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 794455
zahrada 146 59457
travní p. 597 1537089
lesní poz les s budovou 1 59
lesní poz 140 3672463
vodní pl. nádrž umělá 4 4291
vodní pl. rybník 3 50277
vodní pl. tok přirozený 12 2428
vodní pl. tok umělý 3 4680
vodní pl. zamokřená pl. 7 12190
zast. pl. zbořeniště 5 1256
zast. pl. 148 33933
ostat.pl. jiná plocha 138 271705
ostat.pl. manipulační pl. 6 2475
ostat.pl. neplodná půda 31 103638
ostat.pl. ostat.komunikace 58 53996
ostat.pl. silnice 10 32488
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4870
ostat.pl. zeleň 2 2330
Celkem KN 1519 6644080
Par. DKM 326 150345
Par. KMD 1193 6493735
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 94
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 146
LV 222
spoluvlastník 348

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2012
S-SK GS 1:2880 1839 25.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 09:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.