k.ú.: 651869 - Chlustina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 534455 - Chlustina NUTS5 CZ0202534455
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2108 - Hořovice
Pověřený obecní úřad 21081 - Hořovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 6 1542
orná půda 734 3632490
zahrada 100 74570
ovoc. sad 4 83623
travní p. mez, stráň 4 11033
travní p. 146 199670
lesní poz 11 793970
vodní pl. nádrž umělá 2 1783
vodní pl. tok umělý 68 15692
vodní pl. zamokřená pl. 6 2096
zast. pl. zbořeniště 2 1041
zast. pl. 153 78973
ostat.pl. dálnice 27 199293
ostat.pl. jiná plocha 157 133028
ostat.pl. manipulační pl. 35 15665
ostat.pl. mez, stráň 2 7459
ostat.pl. neplodná půda 15 103829
ostat.pl. ostat.komunikace 79 73712
ostat.pl. silnice 57 151608
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1913
Celkem KN 1609 5582990
Par. DKM 12 13050
Par. KMD 1597 5569940
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 96
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
Celkem BUD 152
LV 261
spoluvlastník 417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2016
S-SK GS 1:2880 1840 28.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 20.05.2022 18:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.