k.ú.: 651877 - Chmelík - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572730 - Chmelík NUTS5 CZ0533572730
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 123 5016209
zahrada 153 116558
travní p. 148 648013
lesní poz 134 3111129
vodní pl. nádrž umělá 1 200
vodní pl. tok přirozený 3 11822
zast. pl. zbořeniště 5 1258
zast. pl. 118 50532
ostat.pl. jiná plocha 55 37462
ostat.pl. manipulační pl. 13 16442
ostat.pl. neplodná půda 53 122695
ostat.pl. ostat.komunikace 201 299343
ostat.pl. pohřeb. 1 808
ostat.pl. silnice 7 40097
ostat.pl. zeleň 11 64454
Celkem KN 1026 9537022
Par. DKM 366 7019773
Par. KMD 660 2517249
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 64
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 114
byt.z. byt 7
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 14
LV 160
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.10.2017
DKM-KPÚ 17.09.2015 1:1000 17.09.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1839 12.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 21.05.2022 17:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.