k.ú.: 651907 - Myslov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548456 - Nová Cerekev NUTS5 CZ0633548456
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 1455930
zahrada 15 21305
travní p. 105 431805
lesní poz 43 1414556
vodní pl. rybník 5 10827
vodní pl. tok umělý 10 2612
vodní pl. zamokřená pl. 1 405
zast. pl. společný dvůr 1 151
zast. pl. 25 17727
ostat.pl. jiná plocha 17 27946
ostat.pl. manipulační pl. 13 10160
ostat.pl. neplodná půda 5 2530
ostat.pl. ostat.komunikace 38 46913
ostat.pl. silnice 2 36155
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1678
Celkem KN 417 3480700
Par. KMD 417 3480700
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 25
LV 79
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2010
S-SK GS 1:2880 1829 29.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 19.05.2022 20:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.