k.ú.: 651915 - Malá Chmelná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557153 - Sušice NUTS5 CZ0322557153
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 371937
zahrada 33 47003
ovoc. sad 1 7329
travní p. 69 175128
lesní poz 48 186523
vodní pl. tok umělý 3 7463
vodní pl. zamokřená pl. 1 29
zast. pl. zbořeniště 2 169
zast. pl. 38 9055
ostat.pl. dráha 2 30026
ostat.pl. jiná plocha 18 16785
ostat.pl. mez, stráň 6 3848
ostat.pl. neplodná půda 48 27449
ostat.pl. ostat.komunikace 41 23880
Celkem KN 357 906624
Par. KMD 357 906624
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 37
LV 61
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.01.2014
S-SK GS 1:2880 1837 09.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 04:01

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.