k.ú.: 651940 - Horní Chobolice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565121 - Liběšice NUTS5 CZ0423565121
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 143 605964
vinice 3 2924
zahrada 135 100628
ovoc. sad 1 4370
travní p. 216 438054
lesní poz 66 2622385
vodní pl. nádrž přírodní 1 108
vodní pl. tok přirozený 9 3273
vodní pl. zamokřená pl. 1 40
zast. pl. zbořeniště 6 2140
zast. pl. 64 20434
ostat.pl. jiná plocha 36 21075
ostat.pl. manipulační pl. 4 6233
ostat.pl. neplodná půda 49 60475
ostat.pl. ostat.komunikace 47 37768
ostat.pl. silnice 4 8923
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2597
ostat.pl. zeleň 3 351
Celkem KN 792 3937742
Par. KMD 792 3937742
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 63
LV 94
spoluvlastník 133

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.10.2010
S-SK GS 1:2880 1843 04.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 07:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.