k.ú.: 651966 - Mladé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565121 - Liběšice NUTS5 CZ0423565121
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 226 1031943
zahrada 82 37896
ovoc. sad 31 104575
travní p. 113 170040
lesní poz 100 642739
vodní pl. tok přirozený 5 2323
vodní pl. tok umělý 2 2644
zast. pl. zbořeniště 1 171
zast. pl. 55 21096
ostat.pl. jiná plocha 14 5628
ostat.pl. manipulační pl. 4 3377
ostat.pl. neplodná půda 5 1818
ostat.pl. ostat.komunikace 91 59257
ostat.pl. silnice 2 5734
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 411
ostat.pl. zeleň 4 916
Celkem KN 736 2090568
GP 19 65258
Celkem ZE 19 65258
Par. KMD 736 2090568
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 21
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 9
Celkem BUD 54
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 69
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.10.2010
S-SK GS 1:2880 1843 04.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 14:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.