k.ú.: 651974 - Choceň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580350 - Choceň NUTS5 CZ0534580350
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 342 2759718
zahrada 2212 1154778
ovoc. sad 2 26746
travní p. 831 2282675
lesní poz 140 4942788
vodní pl. nádrž umělá 8 31752
vodní pl. rybník 3 67329
vodní pl. tok přirozený 16 185136
vodní pl. tok umělý 8 6232
zast. pl. společný dvůr 13 2781
zast. pl. zbořeniště 20 2967
zast. pl. 3380 788837
ostat.pl. dráha 11 342205
ostat.pl. jiná plocha 553 466959
ostat.pl. manipulační pl. 147 391954
ostat.pl. neplodná půda 10 2290
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1919
ostat.pl. ostat.komunikace 541 629706
ostat.pl. pohřeb. 3 16917
ostat.pl. silnice 29 166502
ostat.pl. skládka 6 35326
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 81778
ostat.pl. zeleň 242 420376
Celkem KN 8543 14807671
Par. DKM 8542 14807612
Par. KMD 1 59
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. bydlení 390
č.p. byt.dům 115
č.p. doprava 5
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 26
č.p. les.hosp 3
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 55
č.p. obč.vyb. 19
č.p. prům.obj 16
č.p. rod.dům 1127
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 10
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 27
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 216
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če doprava 13
bez čp/če garáž 755
bez čp/če jiná st. 192
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 15
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 87
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 48
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 27
bez čp/če zem.stav 53
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 6
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 3292
byt.z. byt 1319
byt.z. dílna 10
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 18
obč.z. byt 96
obč.z. dílna 1
Celkem JED 1452
LV 4281
spoluvlastník 7801

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.07.2007
THM-V 1:1000 31.12.1966 16.07.2007
S-SK GS 1:2880 1839 16.07.2007
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1966


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.05.2022 03:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.