k.ú.: 651991 - Kotousov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557803 - Chocenice NUTS5 CZ0324557803
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32011 - Blovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 294 1025879
zahrada 32 33494
travní p. 104 281206
lesní poz 99 892662
vodní pl. nádrž umělá 11 5625
vodní pl. tok přirozený 41 14321
zast. pl. 21 17016
ostat.pl. jiná plocha 11 2052
ostat.pl. manipulační pl. 13 4634
ostat.pl. ostat.komunikace 66 33882
ostat.pl. silnice 90 47473
ostat.pl. zeleň 2 181
Celkem KN 784 2358425
Par. DKM 784 2358425
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 10
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 20
LV 57
spoluvlastník 70

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.2010
ZMVM 1:2000 01.01.1990 15.11.2010
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 29.05.2022 04:57

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.