k.ú.: 652016 - Chocenický Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557951 - Letiny NUTS5 CZ0324557951
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32011 - Blovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 421 1759688
zahrada 84 50308
travní p. 283 425053
lesní poz 107 160773
vodní pl. nádrž umělá 7 5924
vodní pl. rybník 21 101242
vodní pl. tok přirozený 173 26977
vodní pl. tok umělý 17 4541
zast. pl. zbořeniště 1 23
zast. pl. 94 47281
ostat.pl. jiná plocha 77 42090
ostat.pl. manipulační pl. 24 25676
ostat.pl. neplodná půda 45 26131
ostat.pl. ostat.komunikace 172 61586
ostat.pl. silnice 74 34735
ostat.pl. zeleň 11 725
Celkem KN 1611 2772753
Par. DKM 1611 2772753
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 48
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 91
LV 140
spoluvlastník 262

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.05.2009
ZMVM 1:2000 01.01.1990 29.05.2009
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.05.2022 06:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.