k.ú.: 652121 - Chodouny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564923 - Chodouny NUTS5 CZ0423564923
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 388 2879552
chmelnice 24 127093
zahrada 133 80622
ovoc. sad 1 3137
travní p. 33 72285
lesní poz 334 2497806
vodní pl. nádrž přírodní 1 204
vodní pl. tok přirozený 6 27178
vodní pl. tok umělý 2 3289
vodní pl. zamokřená pl. 4 1492
zast. pl. zbořeniště 7 2814
zast. pl. 186 67719
ostat.pl. jiná plocha 67 36820
ostat.pl. manipulační pl. 62 32240
ostat.pl. neplodná půda 58 54351
ostat.pl. ostat.komunikace 109 167396
ostat.pl. silnice 12 52211
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3807
ostat.pl. zeleň 32 7017
Celkem KN 1460 6117033
Par. DKM 1047 5948931
Par. KMD 413 168102
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 129
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 184
LV 318
spoluvlastník 432

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.02.2017
DKM-KPÚ 03.12.2009 1:1000 11.12.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1843 13.02.2017 PK část k.ú.Lounky, PÚ na části k.ú. zapsaná 11/2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 11:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.