k.ú.: 652130 - Chodov u Domažlic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553735 - Chodov NUTS5 CZ0321553735
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 383 976220
zahrada 317 154445
travní p. 1018 2528356
lesní poz 213 4624630
vodní pl. nádrž přírodní 2 266
vodní pl. nádrž umělá 5 3295
vodní pl. rybník 4 18893
vodní pl. tok přirozený 11 6782
vodní pl. tok umělý 67 15981
vodní pl. zamokřená pl. 2 421
zast. pl. zbořeniště 9 4600
zast. pl. 415 108325
ostat.pl. dráha 3 6492
ostat.pl. jiná plocha 87 40413
ostat.pl. manipulační pl. 94 72052
ostat.pl. neplodná půda 121 82393
ostat.pl. ostat.komunikace 232 168791
ostat.pl. silnice 10 42888
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 19143
ostat.pl. zeleň 9 6838
Celkem KN 3007 8881224
Par. DKM 1521 965518
Par. KMD 1486 7915706
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 216
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 60
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
Celkem BUD 389
byt.z. byt 64
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 69
LV 535
spoluvlastník 840

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.07.2011
KMD 1:1000 19.07.2011
THM-V 01.01.1900 19.07.2011 01.04.1961 1:1000,
S-SK GS 1824 19.07.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.05.2022 04:31

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.