k.ú.: 652172 - Dolní Chodov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560383 - Chodov NUTS5 CZ0413560383
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41072 - Chodov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 226 1784160
zahrada skleník-pařeniš. 2 40
zahrada 895 381404
travní p. 280 1237839
lesní poz les(ne hospodář) 68 656558
lesní poz 35 237250
vodní pl. nádrž umělá 16 67574
vodní pl. rybník 1 4372
vodní pl. tok přirozený 20 63499
vodní pl. tok umělý 1 446
vodní pl. zamokřená pl. 6 204548
zast. pl. společný dvůr 5 1636
zast. pl. zbořeniště 5 738
zast. pl. 2965 433392
ostat.pl. dráha 18 251274
ostat.pl. jiná plocha 637 4326774
ostat.pl. manipulační pl. 134 339749
ostat.pl. neplodná půda 205 419203
ostat.pl. ost.dopravní pl. 12 26309
ostat.pl. ostat.komunikace 494 600716
ostat.pl. pohřeb. 2 18468
ostat.pl. silnice 22 107956
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 93872
ostat.pl. zeleň 261 322368
Celkem KN 6331 11580145
Par. DKM 6331 11580145
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 195
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb. 74
č.p. rod.dům 415
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 21
č.p. výroba 26
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 56
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 1485
bez čp/če jiná st. 130
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb. 47
bez čp/če rod.rekr 277
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 58
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 73
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
Celkem BUD 2930
byt.z. byt 4411
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 20
byt.z. j.nebyt 39
obč.z. byt 100
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4578
LV 6670
spoluvlastník 12374

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.2017
THM-V 1:2000 01.01.1976 15.11.2017
FÚO 1:2000 01.01.1976 15.11.2017
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 18.05.2022 18:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.