k.ú.: 652199 - Dolní Kramolín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560901 - Chodová Planá NUTS5 CZ0327560901
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 1024113
zahrada 26 29031
ovoc. sad 1 15189
travní p. 117 764461
lesní poz 12 817868
vodní pl. nádrž umělá 10 8089
vodní pl. rybník 2 507460
vodní pl. tok přirozený 3 1513
vodní pl. tok umělý 9 19293
vodní pl. zamokřená pl. 13 170126
zast. pl. 76 35739
ostat.pl. dráha 1 13861
ostat.pl. jiná plocha 21 12489
ostat.pl. neplodná půda 5 1285
ostat.pl. ostat.komunikace 26 38492
ostat.pl. silnice 5 26067
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 18553
Celkem KN 357 3503629
Par. KMD 357 3503629
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 69
LV 71
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.09.2015
S-SK GS 1:2880 1838 04.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.05.2022 04:43

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.