k.ú.: 652211 - Chodová Planá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560901 - Chodová Planá NUTS5 CZ0327560901
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 5167527
zahrada 301 167321
ovoc. sad 1 11096
travní p. 196 2506858
lesní poz mez, stráň 1 126
lesní poz ostat.komunikace 1 7031
lesní poz 35 3414507
vodní pl. nádrž umělá 21 70132
vodní pl. rybník 23 364122
vodní pl. tok přirozený 1 1582
vodní pl. tok umělý 47 36680
vodní pl. zamokřená pl. 42 423441
zast. pl. společný dvůr 1 265
zast. pl. zbořeniště 5 2220
zast. pl. 705 270137
ostat.pl. dráha 20 98589
ostat.pl. jiná plocha 410 616470
ostat.pl. manipulační pl. 26 144979
ostat.pl. neplodná půda 14 31988
ostat.pl. ostat.komunikace 173 332225
ostat.pl. pohřeb. 2 7329
ostat.pl. silnice 20 145248
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10993
ostat.pl. zeleň 114 754712
Celkem KN 2368 14585578
Par. DKM 2368 14585578
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 13
č.p. byt.dům 24
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 329
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 69
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 47
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 31
vod.dílo hráz ohr 19
Celkem BUD 684
byt.z. byt 207
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 13
byt.z. j.nebyt 11
obč.z. byt 12
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 247
LV 724
spoluvlastník 1052

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2019 mapování
DKM-KPÚ 12.12.2013 1:1000 24.01.2014 *)
DKM 1:1000 28.06.2011 přepracování
THM-V 1:2000 01.01.1965 28.06.2011
S-SK GS 1:2880 1838 12.12.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.05.2022 04:52

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.