k.ú.: 652245 - Chodovlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564931 - Chodovlice NUTS5 CZ0423564931
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 316 2479730
zahrada 84 68332
ovoc. sad 33 114543
travní p. 133 134039
lesní poz 9 24355
vodní pl. nádrž umělá 1 475
vodní pl. tok přirozený 26 6140
vodní pl. tok umělý 2 3063
zast. pl. zbořeniště 4 483
zast. pl. 127 56991
ostat.pl. jiná plocha 40 21291
ostat.pl. manipulační pl. 1 7532
ostat.pl. neplodná půda 43 58354
ostat.pl. ostat.komunikace 81 80094
ostat.pl. pohřeb. 1 1437
ostat.pl. silnice 1 26896
Celkem KN 902 3083755
Par. KMD 902 3083755
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 78
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 121
LV 134
spoluvlastník 200

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.04.2012
S-SK GS 1:2880 1843 02.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.05.2022 23:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.