k.ú.: 652342 - Dubčany u Choliny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552071 - Dubčany NUTS5 CZ0712552071
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 290 3136610
zahrada 104 95772
travní p. 7 2303
vodní pl. nádrž umělá 1 71
vodní pl. tok přirozený 11 19619
zast. pl. společný dvůr 1 32
zast. pl. zbořeniště 8 1680
zast. pl. 126 47069
ostat.pl. jiná plocha 5 1692
ostat.pl. manipulační pl. 8 10060
ostat.pl. ostat.komunikace 65 75742
ostat.pl. silnice 12 40691
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3299
ostat.pl. zeleň 3 1324
Celkem KN 643 3435964
Par. DKM 643 3435964
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 89
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
Celkem BUD 123
LV 163
spoluvlastník 227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.07.2007
S-SK ŠD 1:2500 1913 02.07.2007
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.06.1913


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.