k.ú.: 652393 - Cholupice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 758 3702852
zahrada 438 225084
ovoc. sad 15 34674
travní p. 191 252824
lesní poz 132 1418644
vodní pl. nádrž umělá 8 10161
vodní pl. tok přirozený 76 16444
vodní pl. tok umělý 28 6910
vodní pl. zamokřená pl. 1 738
zast. pl. společný dvůr 4 1119
zast. pl. zbořeniště 5 1317
zast. pl. 584 107844
ostat.pl. dálnice 32 204551
ostat.pl. jiná plocha 227 119378
ostat.pl. manipulační pl. 21 30585
ostat.pl. neplodná půda 38 13135
ostat.pl. ostat.komunikace 169 128553
ostat.pl. pohřeb. 1 3163
ostat.pl. silnice 31 84859
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15448
ostat.pl. zeleň 16 8509
Celkem KN 2779 6386792
Par. DKM 2779 6386792
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 234
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 189
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 27
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 564
byt.z. byt 116
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 22
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 12
Celkem JED 153
LV 904
spoluvlastník 1697

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.07.2014
THM-G 1:1000 01.04.1983 09.07.2014
S-SK GS 1:2880 1841 09.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.