k.ú.: 652415 - Chomoutov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500496 - Olomouc NUTS5 CZ0712500496
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 754 1625098
zahrada 331 226208
travní p. 56 161368
lesní poz les(ne hospodář) 8 19947
lesní poz 149 290696
vodní pl. nádrž umělá 29 753944
vodní pl. tok přirozený 29 125656
zast. pl. společný dvůr 3 630
zast. pl. zbořeniště 9 1797
zast. pl. 454 138062
ostat.pl. jiná plocha 149 323233
ostat.pl. manipulační pl. 65 27779
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 219
ostat.pl. ostat.komunikace 122 94856
ostat.pl. pohřeb. 1 2693
ostat.pl. silnice 10 33484
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 14258
ostat.pl. zeleň 2 5010
Celkem KN 2177 3844938
Par. DKM 2177 3844938
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 254
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 122
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 451
byt.z. byt 2
obč.z. byt 3
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 10
LV 684
spoluvlastník 914

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.01.1998
ZMVM 1:2000 01.01.1985 02.01.1998
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.