k.ú.: 652423 - Chomutice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572969 - Chomutice NUTS5 CZ0522572969
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1030 3133271
zahrada 208 105989
ovoc. sad 5 21772
travní p. 135 109145
lesní poz 2 3125
vodní pl. nádrž přírodní 1 638
vodní pl. nádrž umělá 1 755
vodní pl. tok přirozený 207 38773
vodní pl. tok umělý 4 601
zast. pl. společný dvůr 8 1253
zast. pl. zbořeniště 4 1473
zast. pl. 236 104156
ostat.pl. jiná plocha 27 24099
ostat.pl. manipulační pl. 4 517
ostat.pl. neplodná půda 7 2549
ostat.pl. ostat.komunikace 55 77010
ostat.pl. pohřeb. 2 5395
ostat.pl. silnice 20 51773
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 14946
ostat.pl. zeleň 6 6113
Celkem KN 1972 3703353
Par. KMD 1972 3703353
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 109
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 12
č.p. zem.used 50
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 224
LV 317
spoluvlastník 561

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.05.2016
S-SK GS 1:2880 1842 19.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 21:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.