k.ú.: 652431 - Chomutičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572969 - Chomutice NUTS5 CZ0522572969
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 382 2037075
zahrada 25 16321
ovoc. sad 6 3787
travní p. 59 91296
lesní poz 4 129169
vodní pl. nádrž přírodní 1 840
vodní pl. nádrž umělá 7 1827
vodní pl. tok přirozený 68 18872
zast. pl. zbořeniště 1 400
zast. pl. 34 28879
ostat.pl. jiná plocha 24 7400
ostat.pl. manipulační pl. 15 50886
ostat.pl. neplodná půda 4 2676
ostat.pl. ostat.komunikace 22 38320
ostat.pl. silnice 4 10967
ostat.pl. zeleň 1 838
Celkem KN 657 2439553
Par. KMD 657 2439553
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 5
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 34
LV 153
spoluvlastník 488

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2016
S-SK GS 1:2880 1842 25.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 21:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.