k.ú.: 652440 - Obora u Chomutic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572969 - Chomutice NUTS5 CZ0522572969
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 556 3015788
zahrada 62 53038
ovoc. sad 9 20755
travní p. 37 125875
lesní poz 19 713835
vodní pl. rybník 1 10803
vodní pl. tok přirozený 29 35296
vodní pl. tok umělý 1 740
zast. pl. společný dvůr 4 1116
zast. pl. zbořeniště 3 1932
zast. pl. 73 49344
ostat.pl. dráha 2 31929
ostat.pl. jiná plocha 25 19122
ostat.pl. manipulační pl. 11 32030
ostat.pl. neplodná půda 10 32956
ostat.pl. ostat.komunikace 93 92461
ostat.pl. silnice 10 51187
ostat.pl. zeleň 5 28261
Celkem KN 950 4316468
Par. DKM 6 5686
Par. KMD 944 4310782
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.used 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 70
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 8
LV 201
spoluvlastník 374

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2016
S-SK GS 1:2880 1842 29.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 21:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.