k.ú.: 652636 - Chomutov II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 562971 - Chomutov NUTS5 CZ0422562971
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 271 929531
zahrada skleník-pařeniš. 2 163
zahrada 1804 576822
ovoc. sad 115 117872
travní p. 373 674133
lesní poz 831 3859280
vodní pl. nádrž umělá 7 24612
vodní pl. rybník 4 10992
vodní pl. tok přirozený 70 98416
vodní pl. tok umělý 10 23470
zast. pl. společný dvůr 113 32924
zast. pl. zbořeniště 36 6431
zast. pl. 3531 577748
ostat.pl. dráha 15 186870
ostat.pl. jiná plocha 600 276854
ostat.pl. manipulační pl. 294 334951
ostat.pl. neplodná půda 145 114426
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 3787
ostat.pl. ostat.komunikace 920 581100
ostat.pl. pohřeb. 1 16119
ostat.pl. silnice 98 213046
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 54 86677
ostat.pl. zeleň 642 356112
Celkem KN 9941 9102336
Par. DKM 9941 9102336
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 199
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 17
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 66
č.p. rod.dům 1367
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 65
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 1159
bez čp/če jiná st. 304
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 23
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 49
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 6
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 3400
byt.z. byt 3738
byt.z. dílna 12
byt.z. garáž 18
byt.z. j.nebyt 9
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 31
Celkem JED 3810
LV 5827
spoluvlastník 12323

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.2009
THM-V 1:1000 31.12.1983 25.11.2009 část v 1:2000
THM-V 1:2000 31.12.1981 30.12.1983 část k.ú.
FÚO 1:5000 04.05.1980 25.11.2009 část k.ú.
THM-V 1:1000 31.12.1970 30.12.1981 část k.ú.
THM-G 1:2000 31.12.1969 25.11.2009 část k.ú.
Ins. A 1:1000 31.12.1955 25.11.2009 část k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 30.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 20.05.2022 20:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.