k.ú.: 652725 - Chornice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578096 - Chornice NUTS5 CZ0533578096
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53081 - Jevíčko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 805 9322941
zahrada 324 176839
ovoc. sad 1 3031
travní p. 226 699642
lesní poz 161 2913494
vodní pl. nádrž umělá 1 955
vodní pl. rybník 1 2014
vodní pl. tok přirozený 28 157248
vodní pl. tok umělý 12 24493
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 3
vodní pl. zamokřená pl. 1 656
zast. pl. společný dvůr 1 308
zast. pl. zbořeniště 12 5734
zast. pl. 487 217872
ostat.pl. dráha 12 99342
ostat.pl. jiná plocha 86 35349
ostat.pl. manipulační pl. 15 15810
ostat.pl. neplodná půda 97 111340
ostat.pl. ostat.komunikace 140 166995
ostat.pl. pohřeb. 1 4517
ostat.pl. silnice 83 230356
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 24944
ostat.pl. zeleň 13 13525
Celkem KN 2518 14227408
Par. DKM 1389 10924698
Par. KMD 1126 3296597
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 129
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 141
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 6
Celkem BUD 417
byt.z. byt 29
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 37
LV 505
spoluvlastník 760

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.02.2012
DKM-KPÚ 24.12.2010 1:1000 21.01.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834 07.02.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 11:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.