k.ú.: 652776 - Choryně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542831 - Choryně NUTS5 CZ0723542831
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1049 3834618
zahrada 329 325171
ovoc. sad 30 164422
travní p. mez, stráň 2 584
travní p. 322 882369
lesní poz les(ne hospodář) 5 97987
lesní poz 292 1928309
vodní pl. nádrž přírodní 4 9651
vodní pl. nádrž umělá 22 86406
vodní pl. rybník 35 547416
vodní pl. tok přirozený 97 248810
vodní pl. tok umělý 1 1618
vodní pl. zamokřená pl. 52 227223
zast. pl. 356 132795
ostat.pl. dráha 1 9766
ostat.pl. jiná plocha 132 80598
ostat.pl. manipulační pl. 29 30956
ostat.pl. neplodná půda 116 273286
ostat.pl. ostat.komunikace 184 110806
ostat.pl. pohřeb. 5 4772
ostat.pl. silnice 36 89532
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 19583
ostat.pl. zeleň 8 2636
Celkem KN 3108 9109314
Par. DKM 3108 9109314
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 233
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 347
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 7
Celkem JED 19
LV 473
spoluvlastník 661

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.11.2017
DKM 1:1000 08.06.2006
ZMVM 1:2000 15.12.1992 08.06.2006
S-SK ŠS 1:2880 1834 15.12.1992 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 18.05.2022 08:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.